Commissie toelatingen

Taken commissie:
Een adviserende commissie voor de Raad en de stafhouder inzake het beheer van het tableau/lijst stagiairs en administratieve zaken.

Advies aan Raad van de Orde inzake

  • opname (inschrijving)/weglating advocaat (stagairs)
  • titel ere-advocaat
  • eventuele onverenigbaarheden (artikel 11 ev CDA)

Advies op verzoek van de stafhouder onder meer over:

  • Adreswijzigingen, bijkomende vestigingen
  • Ontwerp briefpapier al dan niet met logo
  • Detacheringsovereenkomst
  • Oprichting/wijziging associatie, groepering of netwerk
  • Oprichting/wijziging vennootschap

Modeldocumenten:
model BV advocatenassociatie DDM 2022 10 01
MODEL groepering balie Dendermonde 2021 06

Leden:
Mr. Alain Légat (voorzitter), Mr. Johan Van Wilder – Mr. Pieter Pauwels – Mr. Stefanie De Vuyst – Mr. Gracy Saerens – Mr. Kristof Callebaut

Vergaderdata:
Deze commissie komt samen in principie elke dinsdag vóór de Raad (indien Raad op vrijdag).

Balie Dendermonde logo