Stagecommissie

Is een adviserende commissie die toeziet op de stage een meerbepaald (zie artikel 39 CDA):

– verleent advies aan de raad van de Orde over de opname van een kandidaat-stagemeester op de lijst van de stagemeesters;
⎯ verleent advies aan de raad van de Orde over de stageovereenkomst die werd afgesloten tussen stagemeester en advocaat-stagiair;
⎯ ziet toe op de naleving van de verplichtingen van stagemeester en advocaat-stagiair;
⎯ neemt kennis van de voortijdige beëindiging van de stageovereenkomst;
⎯ volgt in het geval van die voortijdige beëindiging de overgang naar een nieuwe stagemeester op;
⎯ verleent advies aan de raad van de Orde over het verzoek van de advocaat-stagiair tot schorsing of onderbreking van de stage of de verlenging daarvan;
⎯ verleent advies aan de raad van de Orde over de nieuwe stageovereenkomst die wordt afgesloten na de onderbreking van de stage;
⎯ verleent aan de raad van de Orde advies over het verrichten van een gelijkgestelde stage;
⎯ neemt kennis van de verslaggeving (conform artikel 36) opgesteld door stagemeester en advocaat-stagiair en ziet die na;
⎯ verleent advies aan de raad van de Orde over de opname van de advocaat-stagiair op het tableau van de Orde;
⎯ bemiddelt in geschillen tussen stagemeester en advocaat-stagiair;
⎯ verleent advies aan de stafhouder en de raad van de Orde in verband met elk probleem over de stage.

Leden:
Mr. Sarah Cools (voorzitter), Mr. Tom De Smet, Mr. Kristof Callebaut, Mr. Sophie Lippens, Mr. Robin Van Cauwenberghe (Vertegenwoordiger stagiairs)

Vergaderdata:
Elke dinsdag vóór de Raad (indien Raad op vrijdag)

Balie Dendermonde logo