Auteur archieven: Angela van Woerden

DEO-weetjes van 2022-2023

De DEO-weetjes van 2022-2023 zijn beschikbaar in dit overzichtelijke pdf-document.

 • Volgende topics worden besproken
 • Over Art. 89 CDA en de mogelijke consequenties daarvan
 • Codex Deontologie – artikel 18 DDM aangepast
 • Triangle of sadness: art. 11 e.v. CDA
 • Over advocaten die tegen andere advocaten procederen
 • Over advocaten- vennootschappen en de verplichtingen van art. 170.2 en 170.3 CDA (door mr. Frederic Leleux)
 • Deo-weetje: Vertrouwelijkheid van briefwisseling art. 114 § 3 bis en overzicht
 • Voorstelling Commissie Deontologie
 • Wijziging Codex Deontologie: afschaffing artikel 10 bis DDM en aanpassing artikel 18 DDM
 • Nog eens over erelonen en kosten
 • Nog eens over tegenstrijdige belangen
 • Het hoeft niet altijd deontologie stricto sensu te zijn
 • Over onafhankelijkheid, waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid: A true story, and how it ended…
 • Codex deontolgie – wijzigingen

DEO-weetjes van 2021-2022

De DEO-weetjes van 2021-2022 zijn beschikbaar in dit overzichtelijke pdf-document.

Volgende topics worden besproken

 • Over de advocaten-eed (deel 1/3)
 • Over onze advocaten-eed (2/3)
 • Over onze advocaten-eed (3/3)
 • Beslag onder derden bij advocaten
 • Flashberichten
 • Goed om weten: over de draagwijdte van onze regelgeving
 • Welke informatie kan je als advocaat meedelen aan de rechtsbijstandsverzekeraar of een schuldbemiddelaar?
 • OOK HAAIEN ZIJN VISSEN: over de opnames van Woestijnvis voor ‘DE RECHTBANK’
 • Over ons beroepsgeheim: Valkuilen en schietgeweren (alf.1)
 • Poëzie voor advocaten
 • Over ons beroepsgeheim: Valkuilen en schietgeweren (afl.2)
 • Wijzigingen Codex Deontologie voor Advocaten
 • Over ons beroepsgeheim: Valkuilen en schietgeweren (afl.3)
 • Over ons beroepsgeheim: valkuilen en schietgeweren (afl.4)
 • Over ons beroepsgeheim: valkuilen en schietgeweren (afl.5)
 • Over art. 444 Ger. W.

BJB-weetjes van 2021-2022

De BJb-weetjes van 2021-2022 zijn beschikbaar in dit overzichtelijke pdf-document.

Volgende topics worden besproken

 • Reminder werkwijze tolkenformulier
 • Afsluiten van dossiers in jeugdzaken
 • Beschikkingen zonder tussenkomst jeugdadvocaat
 • Nieuw compendium vanaf 1 september 2021
 • Verbeteringen afgesloten dossiers
 • BJB applicatie op privaat luik onbereikbaar van 19.11.2021 om 18 u tot 22.11.2021 om 10 u
 • OVB werk aan een nieuwe module voor het BJB in het Privaat Luik
 • Permanentie BJB
 • Nieuwe BJB verbeteraars gezocht
 • Oproep tijdig afsluiten BJB-dossiers
 • Oproep kandidaten voor nieuwe permanentielijst tuchtzittingen gevangenis
 • Waarde punt – uitbetaling
 • Fiscale fiches 2022
 • Afsluiten BJB-dossiers en nieuwe inkomensgrenzen

DEO-weetjes van 2020-2021

De DEO-weetjes van 2020-2021 zijn beschikbaar in dit overzichtelijke pdf-document.

Volgende topics worden besproken

 • Over de “vertrouwelijkheid” van deontologische kwesties
 • De anciënniteitsregel
 • SMS-verkeer met cliënten
 • Informatieverplichting i.v.m. tweedelijnsbijstand
 • Witwasweetjes
 • Faillissement
 • OVER HET TOEZICHT VAN DE RAAD OP NIEUWE VESTIGINGEN AAN DE DENDERMONDSE BALIE
 • Over het principe van de vertrouwelijkheid van de briefwisseling tussen advocaten (afl. 1)
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling tussen advocaten (afl. 2)
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling tussen advocaten (afl. 3)
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling tussen advocaten (afl. 4)
 • We all stand with Kaat Bollen… or don’t we..?
 • Over het toezicht van de Raad op nieuwe vestigingen aan de Dendermondse Balie
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling (afl. 5)
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling (afl. 6)
 • Een ander recht van antwoord
 • Nog eens over de grens tussen professioneel en privé leven
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling (afl. 7)
 • Over de vertrouwelijkheid van mondelinge contacten tussen advocaten
 • Over deontologie en verbintenissenrecht

 

BJB-weetjes van 2020-2021

De BJB-weetjes van 2020-2021 zijn beschikbaar in dit overzichtelijke pdf-document.

Volgende topics worden besproken

 • BJB: aanzienlijke verhoging inkomensgrenzen vanaf 1 september 2020
 • Nieuw compendium
 • Enkele nieuwigheden qua werking
 • De verbetering van BJB dossiers
 • Weetje
 • Wat doen bij nieuwe dossiers?
 • Gedetineerden: procedure voor klachtencommissie
 • BJB permanenties enkel telefonisch en per e-mail nog tot 15.12.2020
 • Permanentiediensten terug beschikbaar vanaf 16.12.2020
 • Rechtsplegingsvergoeding na het afsluiten van een dossier ontvangen?
 • Deontologische verplichting m.b.t. juridische bijstand
 • Oproep BJB-advocaten voor procedures in het Frans
 • BJB-dossiers steeds volledig sluiten
 • Vreemdelingenrecht: aangepast compendium
 • Over de aanrekening van gerechtskosten of andere kosten ikv de BJB-dossiers
 • Volg steeds de richtlijnen bij het afsluiten van BJB-dossiers

Raad van de Orde-verslag

Het verkort verslag van de Raad van 24.03.2023 is online.

De eerstvolgende Raad gaat door op 25.05.2023 en de Raad van juni zal doorgaan op 23.06.2023.

Eventuele agendapunten voor de Raad van mei kunnen worden meegedeeld uiterlijk 17.05.2023.

Voor de Raad van juni kan je dit doen tot 15.06.2023 via balie@baliedendermonde.be

Overzicht verslagen van de raad

Cyberverzekering: noodnummer

Bij een schadegeval kan u contact opnemen met het noodnummer: +44 1273 730992

Dit noodnummer mag enkel gebruikt worden in geval van uiterste hoogdringendheid.

Voor alle andere problemen kan u steeds terecht bij Vanbreda Risk en Benefits op het nummer: + 32 3 217 54 69.

 

Balie Dendermonde logo