Auteur archieven: Angela van Woerden

DEO-weetjes van 2022-2023

De DEO-weetjes van 2022-2023 zijn beschikbaar in dit overzichtelijke pdf-document.

 • Volgende topics worden besproken
 • Over Art. 89 CDA en de mogelijke consequenties daarvan
 • Codex Deontologie – artikel 18 DDM aangepast
 • Triangle of sadness: art. 11 e.v. CDA
 • Over advocaten die tegen andere advocaten procederen
 • Over advocaten- vennootschappen en de verplichtingen van art. 170.2 en 170.3 CDA (door mr. Frederic Leleux)
 • Deo-weetje: Vertrouwelijkheid van briefwisseling art. 114 § 3 bis en overzicht
 • Voorstelling Commissie Deontologie
 • Wijziging Codex Deontologie: afschaffing artikel 10 bis DDM en aanpassing artikel 18 DDM
 • Nog eens over erelonen en kosten
 • Nog eens over tegenstrijdige belangen
 • Het hoeft niet altijd deontologie stricto sensu te zijn
 • Over onafhankelijkheid, waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid: A true story, and how it ended…
 • Codex deontolgie – wijzigingen

DEO-weetjes van 2021-2022

De DEO-weetjes van 2021-2022 zijn beschikbaar in dit overzichtelijke pdf-document.

Volgende topics worden besproken

 • Over de advocaten-eed (deel 1/3)
 • Over onze advocaten-eed (2/3)
 • Over onze advocaten-eed (3/3)
 • Beslag onder derden bij advocaten
 • Flashberichten
 • Goed om weten: over de draagwijdte van onze regelgeving
 • Welke informatie kan je als advocaat meedelen aan de rechtsbijstandsverzekeraar of een schuldbemiddelaar?
 • OOK HAAIEN ZIJN VISSEN: over de opnames van Woestijnvis voor ‘DE RECHTBANK’
 • Over ons beroepsgeheim: Valkuilen en schietgeweren (alf.1)
 • Poëzie voor advocaten
 • Over ons beroepsgeheim: Valkuilen en schietgeweren (afl.2)
 • Wijzigingen Codex Deontologie voor Advocaten
 • Over ons beroepsgeheim: Valkuilen en schietgeweren (afl.3)
 • Over ons beroepsgeheim: valkuilen en schietgeweren (afl.4)
 • Over ons beroepsgeheim: valkuilen en schietgeweren (afl.5)
 • Over art. 444 Ger. W.

BJB-weetjes van 2021-2022

De BJb-weetjes van 2021-2022 zijn beschikbaar in dit overzichtelijke pdf-document.

Volgende topics worden besproken

 • Reminder werkwijze tolkenformulier
 • Afsluiten van dossiers in jeugdzaken
 • Beschikkingen zonder tussenkomst jeugdadvocaat
 • Nieuw compendium vanaf 1 september 2021
 • Verbeteringen afgesloten dossiers
 • BJB applicatie op privaat luik onbereikbaar van 19.11.2021 om 18 u tot 22.11.2021 om 10 u
 • OVB werk aan een nieuwe module voor het BJB in het Privaat Luik
 • Permanentie BJB
 • Nieuwe BJB verbeteraars gezocht
 • Oproep tijdig afsluiten BJB-dossiers
 • Oproep kandidaten voor nieuwe permanentielijst tuchtzittingen gevangenis
 • Waarde punt – uitbetaling
 • Fiscale fiches 2022
 • Afsluiten BJB-dossiers en nieuwe inkomensgrenzen

DEO-weetjes van 2020-2021

De DEO-weetjes van 2020-2021 zijn beschikbaar in dit overzichtelijke pdf-document.

Volgende topics worden besproken

 • Over de “vertrouwelijkheid” van deontologische kwesties
 • De anciënniteitsregel
 • SMS-verkeer met cliënten
 • Informatieverplichting i.v.m. tweedelijnsbijstand
 • Witwasweetjes
 • Faillissement
 • OVER HET TOEZICHT VAN DE RAAD OP NIEUWE VESTIGINGEN AAN DE DENDERMONDSE BALIE
 • Over het principe van de vertrouwelijkheid van de briefwisseling tussen advocaten (afl. 1)
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling tussen advocaten (afl. 2)
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling tussen advocaten (afl. 3)
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling tussen advocaten (afl. 4)
 • We all stand with Kaat Bollen… or don’t we..?
 • Over het toezicht van de Raad op nieuwe vestigingen aan de Dendermondse Balie
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling (afl. 5)
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling (afl. 6)
 • Een ander recht van antwoord
 • Nog eens over de grens tussen professioneel en privé leven
 • Over de vertrouwelijkheid van briefwisseling (afl. 7)
 • Over de vertrouwelijkheid van mondelinge contacten tussen advocaten
 • Over deontologie en verbintenissenrecht

 

BJB-weetjes van 2020-2021

De BJB-weetjes van 2020-2021 zijn beschikbaar in dit overzichtelijke pdf-document.

Volgende topics worden besproken

 • BJB: aanzienlijke verhoging inkomensgrenzen vanaf 1 september 2020
 • Nieuw compendium
 • Enkele nieuwigheden qua werking
 • De verbetering van BJB dossiers
 • Weetje
 • Wat doen bij nieuwe dossiers?
 • Gedetineerden: procedure voor klachtencommissie
 • BJB permanenties enkel telefonisch en per e-mail nog tot 15.12.2020
 • Permanentiediensten terug beschikbaar vanaf 16.12.2020
 • Rechtsplegingsvergoeding na het afsluiten van een dossier ontvangen?
 • Deontologische verplichting m.b.t. juridische bijstand
 • Oproep BJB-advocaten voor procedures in het Frans
 • BJB-dossiers steeds volledig sluiten
 • Vreemdelingenrecht: aangepast compendium
 • Over de aanrekening van gerechtskosten of andere kosten ikv de BJB-dossiers
 • Volg steeds de richtlijnen bij het afsluiten van BJB-dossiers

Cyberverzekering: noodnummer

Bij een schadegeval kan u contact opnemen met het noodnummer: +44 1273 730992

Dit noodnummer mag enkel gebruikt worden in geval van uiterste hoogdringendheid.

Voor alle andere problemen kan u steeds terecht bij Vanbreda Risk en Benefits op het nummer: + 32 3 217 54 69.

 

Balie Dendermonde logo