Privacyverklaring van Balie Dendermonde

Inwerkingtreding van deze privacyverklaring: 04/01/2022

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
2. DOELEINDEN
3. BEVEILIGING
4. RECHTEN
5. UPDATES

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Orde van Advocaten bij de balie van Dendermonde (“Balie Dendermonde”)
Justitieplein 1
9200 Dendermonde, België
Ondernemingsnummer 0858351416

Balie Dendermonde slaat eveneens op haar organen, i.e. haar Stafhouder en Raad van de Orde en de Jonge Balie Dendermonde.

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds met ons contact opnemen:

2. DOELEINDE: OPTMALISATIE WEBSITE

Met het oog op het optimaliseren van onze website, verwerken wij mogelijks uw elektronische identificatiegegevens (IP adres en cookies).

Deze gegevens laten ons toe om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden.

De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies (bijvoorbeeld om de website correct te laten functioneren of een door u gevraagde dienst te leveren) is het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden (art. 6, §1, (f) GDPR). Analytische, advertentie en sociale media cookies (bijvoorbeeld om de prestaties van de website te verbeteren via analytische cookies) worden enkel geplaatst indien u toegestemd heeft met het plaatsen van dergelijke cookies via de website (art. 6, §1, (a) GDPR) (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring ).

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u.

De bewaartermijn verschilt per cookie en u kunt op elk moment uw cookievoorkeuren wijzigen (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring ).

Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT en software providers). Daarnaast hebben providers van derde-partij cookies mogelijks ook toegang tot uw persoonsgegevens.

3. BEVEILIGING
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

4. RECHTEN
U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

  • een verzoek om intrekking van uw toestemming;
  • een verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens;
  • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
  • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan ons hiervoor steeds contacteren:

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

U kan te allen tijde uw recht op bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het contactformulier, met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben (voor meer informatie, zie DOELEINDEN). Balie Dendermonde zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart vragen.

5. UPDATES
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website van Balie Dendermonde heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

 

Balie Dendermonde logo