Klachten of vragen over de factuur van uw advocaat

Bij klachten of vragen over de factuur van uw advocaat kan u ofwel uw klachten laten behandelen door de Orde zelf, ofwel de rechtbank laten oordelen.

 

Klachten laten behandelen door de Orde

In dat geval moet u aan de stafhouder laten weten dat u niet akkoord bent met de factuur van uw advocaat, en uitleggen waarom.

De stafhouder kan dan eerst proberen te bemiddelen tussen u en uw advocaat, tenminste voor zover u dat wenst en voor zover de stafhouder oordeelt dat dit tot een oplossing zou kunnen leiden. Lukt dat niet, dan zal de stafhouder aan u en aan uw advocaat de keuze laten tussen twee verschillende methodes om aan dergelijke discussie een einde te maken zonder meteen een beroep te moeten doen op de rechtbank.

  1. Het geschil tussen u en uw advocaat wordt voorgelegd aan de verzoeningskamer ereloonbetwisting van de Orde. Zo een bemiddelingscommissie bestaat uit twee ervaren advocaten, meestal leden van de raad van de Orde, die zowel u als uw advocaat zullen horen en die zullen proberen te bemiddelen en een minnelijke regeling te bereiken.
  2. U kiest voor arbitrage, wat betekent dat één of meer ervaren advocaten worden aangesteld als “arbiter”.
    Die arbiter zal zoals een rechtbank de partijen horen en het dossier onderzoeken, om daarna een voor beide betrokken partijen bindende beslissing te nemen die zoals een vonnis definitief een einde maakt aan de discussie en waar beide partijen zich zullen moeten naar gedragen.

Na arbitrage kan u niet meer naar de rechtbank. Wanneer de bemiddeling mislukt, kan u wel nog naar de rechtbank. Advocaten van onze balie zijn verplicht aan zo’n buitengerechtelijke afhandeling mee te werken wanneer de cliënt daarom vraagt.

 

Klachten laten behandelen door de rechtbank

Indien u geen buitengerechtelijke afhandeling wil, dan zal u (met de hulp van een andere advocaat) een procedure moeten opstarten voor de rechtbank (of dan zal de advocaat dat doen om zijn/haar ereloon in te vorderen).

 

Lees ook:

Balie Dendermonde logo