Nieuws van de balie

Goedgekeurde mandatenlijst 2023-2024

Op de Raad van 08.09.2023 werd bijgevoegde lijst goedgekeurd.

Seminarie “Hoe talent aantrekken en behouden in uw advocatenkantoor” op 19.10.2023

Op 19.10.2023 organiseren Wolter Kluwer en balie Dendermonde een seminarie “Hoe talent aantrekken en behouden in uw advocatenkantoor”.

Meer info? Klik verder!

Lees verder

Aangepaste lijst van de postvakjes

Jullie kunnen hier de aangepaste lijst van de postvakjes vinden.

ING Privalis – hoe te bereiken?

Meer informatie over de bereikbaarheid van ING en hun diensten kunnen jullie hier vinden.

Jaarabonnement Permanente Vorming

Team PV is weer naarstig bezig met het samenstellen van een boeiend programma voor het aankomend gerechtelijk jaar.

Veel details kunnen we voorlopig nog niet kwijt, al staat nu reeds vast dat het een gevarieerd programma zal worden met causerieën over brandend actuele en praktische topics zoals artificiële intelligentie, het nieuw boek VI BW, de Klachtencommissie, begroting van lichamelijke schade en de nieuwe Indicatieve Tabel, met sprekers zoals o.a. Luc BREWAEYS, Ignace CLAEYS en Danny DE SCHEPPER. Klik hier voor meer info.

Stay tuned!

De Jonge Balie

Raad van de Orde-verslag

Het verkort verslag van de Raad van 24.03.2023 is online.

De eerstvolgende Raad gaat door op 25.05.2023 en de Raad van juni zal doorgaan op 23.06.2023.

Eventuele agendapunten voor de Raad van mei kunnen worden meegedeeld uiterlijk 17.05.2023.

Voor de Raad van juni kan je dit doen tot 15.06.2023 via balie@baliedendermonde.be

Overzicht verslagen van de raad

Cyberverzekering: noodnummer

Bij een schadegeval kan u contact opnemen met het noodnummer: +44 1273 730992

Dit noodnummer mag enkel gebruikt worden in geval van uiterste hoogdringendheid.

Voor alle andere problemen kan u steeds terecht bij Vanbreda Risk en Benefits op het nummer: + 32 3 217 54 69.

 

Balie Dendermonde logo