De balie van Dendermonde omvat alle advocaten die hun kantoor hebben binnen het rechtsgebied van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Die afdeling bestaat uit de vredegerechten van de kantons Ninove, Aalst, Wetteren, Dendermonde, Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren. 

Al die advocaten samen vormen een (wettelijk voorgeschreven) vereniging, die “Orde” wordt genoemd. In Vlaanderen zijn er 8 Ordes van Advocaten die elk hun eigen rechtsgebied hebben.

Elke balie wordt bestuurd door een “raad van de Orde”, net zoals de raad van bestuur van een bedrijf. In Dendermonde bestaat de Raad uit 17 leden die elk jaar opnieuw door hun collega’s-advocaten moeten verkozen worden.

De Raad wordt voorgezeten door een stafhouder (te vergelijken met de directeur-generaal van een bedrijf). Hij of zij is als het ware de “baas” van de Orde, en dus van alle advocaten die bij die Orde aangesloten zijn.

 

Raad van de Orde 2023-2024

Stafhouder: mr. Caroline TALLOEN
Vice-stafhouder: mr. Johan VAN WILDER
Secretaris: mr. Sofie QUINTELIER
Penningmeester: mr. Petra SEYMOENS

Leden: mrs. Mr. Kristof CALLEBAUT, mr. Sarah COOLS, mr. Wim DE BRUYN, mr. Tom DE SMET mr. Stefanie DE VUYST, mr. Julie GAUDISSABOIS, mr. Dominiek GOVAERT, mr. Lutgart GILLIS, mr. Alain LEGAT, mr. Sophie LIPPENS, mr. Pieter PAUWELS, mr. Sofie QUINTELIER, mr. Gracy SAERENS, mr. Petra SEYMOENS, mr. Ghislaine VAN KERCKHOVE en mr. Johan VAN WILDER

 

Staand, van links naar rechts: Mrs. Kristof Callebaut, Sofie Quintelier, Lutgart Gillis, Alain Legat, Dominiek Govaert, Tom De Smet.
Zittend van links naar rechts: Mrs. Julie Gaudissabois, Sarah Cools, Petra Seymoens, Stafhouder Caroline Talloen, Ghislaine Van Kerckhove, vice-stafhouder Johan Van Wilder, Pieter Pauwels en Gracy Saerens.  Ontbreekt op de foto: Mrs. Wim De Bruyn, Stefanie De Vuyst en Sophie Lippens.

Raad 22-23

 

De Orde van Advocaten werkt als een bedrijf(je) met eigen personeel en met eigen financiële middelen, en beschikt daartoe over kantoren in het gerechtsgebouw van Dendermonde (Justitieplein 1) en in het Advocatenhuis (Franz Courtensstraat 1, ook in Dendermonde).

De werkzaamheden van de stafhouder en van de Raad van de Orde worden deels uitbesteed aan en/of voorbereid door commissies, hoofdzakelijk samengesteld uit leden van de Raad. Het zijn deze commissies die instaan voor het grootste gedeelte van het dagelijkse werk dat het goed beheer van een Orde van Advocaten vergt en voor de uitvoering van het beleid waarover de Raad beslist en waarop de stafhouder toeziet.

De stafhouder is niet alleen verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de Orde, hij of zij ziet ook toe op de naleving van alle wettelijke regels waaraan advocaten zich moeten houden en is het aanspreekpunt voor iedereen met de Orde contact wil nemen. De stafhouder is als het ware de spilfiguur van de Orde en wordt bijgestaan door het baliesecretariaat en door een baliedirecteur, die zelf ook jurist is.

 

Directeur Eveline Buyse,
en het team van het baliesecretariaat

Directeur (links): mr. Eveline BUYSE,
Medewerkers (van links naar rechts): Laurien MOONS, Wissam OUCHAN, Inge DE WAEL, Marie-Christine DE WILDE

S Dsc 0890
Balie Dendermonde logo