Waarvoor kan u bij een advocaat terecht, en wat doet hij of zij voor u?

Voor de meeste aspecten van uw privé of professioneel leven kan een advocaat u helpen.

Hieronder volgt een opsomming van veel voorkomende situaties, maar het advies of de tussenkomst van een advocaat kan nog in veel andere gevallen nuttig zijn.

  • in familiale aangelegenheden, zoals huwelijk en samenwonen, echtscheiding en feitelijke scheiding, erfrecht (ondermeer schenking en testamenten), problemen met de kinderen…;
  • bij beroepsactiviteiten (als werknemer, zelfstandige, bedrijfsleider), zoals ontslag, pesten op het werk, faillissement, de invordering van openstaande rekeningen en facturen of de betwisting daarvan…;
  • bij activiteiten in vennootschappen en contractuele samenwerkingsverbanden, zoals het kiezen van een geschikte ondernemingsvorm, de redactie van of de onderhandelingen over contracten, bemiddeling in handelsgeschillen…;
  • bij rechten en plichten in de samenleving (en dat geldt ook voor niet-Belgen) we denken hierbij aan conflicten tussen buren, problemen met belastingen of taksen, gezinshereniging…;
  • bij elke vorm van aansprakelijkheid naar aanleiding van een verkeersongeval, een beroepsfout of een nalatigheid (denk aan weggewaaide dakpannen). Een advocaat kan u helpen bij de eventuele verplichting tot schadevergoeding die daaruit voortvloeit…;
  • wanneer u op één of andere manier geconfronteerd wordt met de gevolgen van een misdrijf, als dader of als slachtoffer…;
  • bescherming van uw intellectuele rechten en van uw privacy.

Een advocaat moet in de eerste plaats aandacht hebben voor uw probleem, hij moet met andere woorden naar uw verhaal luisteren. Daarna zal hij of zij het probleem onderzoeken en uw vragen daarover beantwoorden.

Indien het kan – en voor zover u dat wenst – zal een advocaat eerst proberen een minnelijke regeling tot stand te brengen, door met de “tegenpartij” te onderhandelen en te bemiddelen. Op die manier wordt een akkoord tussen twee partijen bereikt, zonder de tussenkomst van de rechter.

Maar indien nodig zal uw advocaat u uiteraard ook verdedigen voor de rechtbank of voor andere rechtscolleges (zoals de disciplinaire commissie van een sportbond, de GAS-ambtenaar van een gemeente, enzovoort…).

Wie advocaat wil worden, moet eerst een masterdiploma in de rechten behalen en nadien drie jaar stage lopen aan de balie en tijdens die stage opnieuw examens afleggen die specifiek gericht zijn op de advocatuur. Daarna en daarnaast moet elke advocaat jaarlijks minstens 20 uur opleiding volgen, zodat zijn of haar vakkennis op peil blijft en niet veroudert. Maar kennis alleen is niet voldoende.

Omdat advocaten uiteindelijk voor u geschillen uitvechten, is de manier waarop dat moet gebeuren onderworpen aan strikte spelregels, zoals dat ook het geval is bij pakweg bokswedstrijden of voetbal: geen slagen onder de gordel, niet bijten of krabben, niet scoren vanuit buitenspel, enzovoort. Die regels vindt u terug in de Codex Deontologie voor Advocaten, en zij zorgen ervoor – in uw belang – dat advocaten zich correct en fair gedragen zowel ten opzichte van hun cliënten als ten opzichte van de rechtbank of een tegenpartij.

Zo heeft elke advocaat een verplichting tot geheimhouding en een verplichting tot partijdigheid: hij of zij moet enkel oog hebben voor uw belangen, en mag zich door niets anders laten leiden.

Dat alles moet ervoor zorgen dat advocaten hun werk doen op een kwalitatief hoogstaande manier, uw belangen voluit verdedigen zonder zelf de wet of de deontologische regels van hun beroep te overtreden.

Lees ook:

Balie Dendermonde logo