Gratis advies of pro Deo advocaat?

Juridische Eerstelijnsbijstand (gratis advies)

Wanneer u geconfronteerd wordt met een juridisch probleem en u niet meteen weet wat te doen, kan u altijd eerst aankloppen bij de Commissie voor Juridische Bijstand (afgekort CJB).

Deze CJB organiseert in het Justitiehuis of in uw lokaal OCMW of Sociaal Huis momenten waarop een advocaat-vrijwilliger u gratis de eerste informatie kan geven over uw probleem.

U moet hiervoor een afspraak maken. Hier vindt u de nodige contactgegevens: www.cjbdendermonde.be

Op een kwartiertje tijd zal een advocaat u uitleg verschaffen over de stappen die u al dan niet kan zetten en over de risico’s die u al dan niet loopt, of kan u indien nodig zelf doorverwijzen naar een andere advocaat of naar andere diensten die u bij de verdere afhandeling van uw probleem verder kunnen helpen.

Deze gratis dienstverlening staat open voor iedereen, ongeacht inkomen of gezinssituatie. De advocaat die u in de CJB te woord staat, zal echter nooit voor u kunnen optreden. Zijn of haar taak beperkt zich tot het geven van eerste hulp.

Juridische Tweedelijnsbijstand (pro Deo)

Wanneer u over onvoldoende inkomsten beschikt om een advocaat te betalen, kan u een beroep doen op een zogeheten pro Deo advocaat.

Naargelang uw inkomsten, zal een pro Deo advocaat hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig gratis voor u werken. De wet legt de financiële voorwaarden vast waaraan u moet voldoen om een pro Deo advocaat te kunnen krijgen, maar ook wanneer uw inkomsten net te hoog zijn om van volledig gratis bijstand te kunnen genieten, zal u nooit meer dan 125,00 euro moeten betalen voor de hele procedure.

Volgende personen hebben altijd recht op de bijstand van een pro Deo advocaat:

  • personen die een leefloon van het OCMW ontvangen;
  • personen die, een inkomstenvervangende tegemoetkoming krijgen van de FOD Sociale Zekerheid;
  • mensen die aangehouden zijn en in de gevangenis verblijven.

Wanneer u al een (betaalde) advocaat hebt, kan u ook aan deze advocaat vragen of hij/zij uw zaak pro Deo wil behandelen. Indien dat niet het geval is of wanneer u nog geen advocaat hebt, dan kan u terecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand (afgekort BJB) in Dendermonde, Aalst of Sint-Niklaas:

BJB Dendermonde
Advocatenhuis Franz Courtensstraat 1 te 9200 Dendermonde
052/21.71.83 – bjbdendermonde@baliedendermonde.be

BJB Aalst
Dr. André Sierensstraat 16 bus 3 te 9300 Aalst
053/70.74.31 – bjbaalst@baliedendermonde.be

BJB Sint-Niklaas (momenteel enkel per e-mail en telefonisch te bereiken tussen 11.30 u en 12.30 u)
Kazernestraat 6 te 9100 Sint-Niklaas
03/766.83.30 – bjbsintniklaas@baliedendermonde.be

De BJB’s zijn elke werkdag bereikbaar tussen 11.30 u en 12.30 u

Voor nog meer info over een pro Deo advocaat, en hoe u die dan kan aanvragen, klik hier (www.advocaat.be).

Balie Dendermonde logo