Gerechtelijke mandaten

Centraal register CSR “JustRestart” verplicht vanaf 02/11/2023

Op 02 november ll. werd het centraal register voor collectieve schuldenregelingen, JustRestart gelanceerd.

Vanaf die datum zijn schuldbemiddelaar en advocaten verplicht het register te gebruiken zowel in procedures die toelaatbaar worden verklaard vanaf 02 november 2023 als in hangende
procedures. Voor hen is er geen overgangsperiode voorzien.

Meer informatie m.b.t. het verplicht en facultatief gebruik van het register en de overgangsbepalingen en over wie de betrokken actoren uitnodigt tot koppeling op een dossier vind je hier. Een schematisch overzicht in tabel vind je hier.

Aangezien artikel 1675/15bis § 1 lid 3 Ger. W. bepaalt dat elke mededeling, kennisgeving of neerlegging die niet wordt gedaan zoals bepaald in het eerste en tweede lid van dat artikel, wordt beschouwd niet te hebben plaatsgevonden, houdt het niet gebruiken van het register door advocaten een potentieel gevaar in op beroepsaansprakelijkheid. Je vindt hierover en over hoe zich te koppelen op een dossier in JustRestart meer informatie hier.

 

Voor de advocaat-schuldbemiddelaar werd reeds een opleiding georganiseerd. Je kan deze hier (her-)bekijken.
Op het publieke luik van JustRestart vind je ook videotutorials per onderwerp. Deze kunnen ook bekeken worden door medewerkers niet-advocaten.

Tenslotte is er ook een handleiding die u hier kan raadplegen. Deze zal binnenkort ook ter beschikking zijn op het publieke luik.

 

Alle hangende dossiers werden in JustRestart geïmporteerd. In de dossiers bevinden zich enkel de algemene gegevens van het dossier en de schuldeisers omdat deze dossiers thans niet digitaal bestaan.

De mogelijkheid bestaat om documenten op te laden, zowel voor de griffiers als voor de schuldbemiddelaars op de tijdslijn van een dossier onder het item ‘documenten van vóór november 2023’.

Alle schuldbemiddelaars hebben op 20 oktober ll. een mail ontvangen van voorzitter Steven Boeckaert waarbij hij o.m. meedeelde dat het nazicht of de overdracht naar JustRestart van de gegevens (schuldeisers, schuldenaar, derde-schuldenaar) uit lopende CSR-dossiers correct is gebeurd, een taak is voor de schuldbemiddelaar.

De voorzitter vraagt dat elke schuldbemiddelaar  dit nazicht zou doen de eerste maal dat een lopend CSR-dossier na 2 november 2023 door zijn of haar handen gaat. Dit kan het geval zijn bij de redactie van het jaarverslag, het neerleggen van een verzoek tot homologatie of eindverslag of, nog, het neerleggen van een verzoekschrift om de zaak te fixeren op een openbare zitting of zitting in raadkamer.

In de uitzonderlijke situatie dat het lopend CSR-dossier na 2 november 2023 voor de eerste keer wordt opgeroepen op initiatief van een andere partij (bijvoorbeeld vraag tot vervanging of verzoek tot vrijwillig einde uitgaande van de schuldenaar of een verzoek tot herroeping uitgaande van een schuldeiser) zal de rechtbank de schuldbemiddelaar een seintje geven met de vraag om dit nazicht te willen doen.

U kan met al uw vragen terecht op de helpdesk van JustRestart op het e-mailadres support@justrestart.be

Veel succes gewenst met het gebruik van JustRestart!

JustRestart – Opleiding schuldbemiddelaars

Op 2 november 2023 wordt het nieuwe register voor collectieve schuldenregelingen ‘JustRestart’ gelanceerd.

Om u kennis te laten maken met al de verschillende functionaliteiten van het nieuwe register, organiseert het team van JustRestart een opleiding die zich richt naar de schuldbemiddelaar. Deze opleiding zal doorgaan via Zoom op vrijdag 20 oktober van 14u00-17u30.

Indien u wenst deel te nemen, gelieve u in te schrijven via deze link.

Punten permanente vorming zijn in aanvraag.

Balie Dendermonde logo