Tag archieven: 2022-2023

Wie contacteren bij (dreiging tot) geweld op een zitting op de rechtbank te Dendermonde, Aalst of Sint-Niklaas?

Indien u als advocaat een reële vrees hebt voor geweld hetzij van uw cliënt, betrokken derden, … op een bepaalde zitting kan u dit melden aan de stafhouder op het mailadres balie@baliedendermonde.be.

 

In uw e-mail moet u zeker het volgende vermelden:

  • In het onderwerp: dreiging van geweld – zitting (datum) – rechtbank (welke rechtbank, waar, welke kamer)
  • In de e-mail zelf:
  1. Korte omschrijving van de dreiging, waar en wanneer te verwachten
  2. Naam en geboortedatum van de persoon van wie de dreiging uitgaat
  3. Eigen GSM nummer van de advocaat

 

De stafhouder zal dit op haar beurt aan de bevoegde diensten overmaken.  Deze diensten gaan een screening doen en bepalen welke maatregelen moeten worden genomen.

De advocaat in kwestie kan desgevallend door de bevoegde diensten worden gecontacteerd.

De door u meegedeelde informatie wordt door de stafhouder en de bevoegde diensten aan wie de informatie wordt doorgestuurd uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

Gelieve dergelijke meldingen in de mate van het mogelijke, ruim op voorhand door te geven.  Indien u op de rechtbank te Dendermonde, dan toch een (onverwachte) dreiging tot geweld zou ervaren kan u steeds de verantwoordelijken van Toezicht en beheer contacteren, die op hun beurt de bevoegde diensten gaan inschakelen.

Cyberverzekering: noodnummer

Bij een schadegeval kan u contact opnemen met het noodnummer: +44 1273 730992

Dit noodnummer mag enkel gebruikt worden in geval van uiterste hoogdringendheid.

Voor alle andere problemen kan u steeds terecht bij Vanbreda Risk en Benefits op het nummer: + 32 3 217 54 69.

 

Balie Dendermonde logo