Tag archieven: 2023-24

Centraal register CSR “JustRestart” verplicht vanaf 02/11/2023

Op 02 november ll. werd het centraal register voor collectieve schuldenregelingen, JustRestart gelanceerd.

Vanaf die datum zijn schuldbemiddelaar en advocaten verplicht het register te gebruiken zowel in procedures die toelaatbaar worden verklaard vanaf 02 november 2023 als in hangende
procedures. Voor hen is er geen overgangsperiode voorzien.

Meer informatie m.b.t. het verplicht en facultatief gebruik van het register en de overgangsbepalingen en over wie de betrokken actoren uitnodigt tot koppeling op een dossier vind je hier. Een schematisch overzicht in tabel vind je hier.

Aangezien artikel 1675/15bis § 1 lid 3 Ger. W. bepaalt dat elke mededeling, kennisgeving of neerlegging die niet wordt gedaan zoals bepaald in het eerste en tweede lid van dat artikel, wordt beschouwd niet te hebben plaatsgevonden, houdt het niet gebruiken van het register door advocaten een potentieel gevaar in op beroepsaansprakelijkheid. Je vindt hierover en over hoe zich te koppelen op een dossier in JustRestart meer informatie hier.

 

Voor de advocaat-schuldbemiddelaar werd reeds een opleiding georganiseerd. Je kan deze hier (her-)bekijken.
Op het publieke luik van JustRestart vind je ook videotutorials per onderwerp. Deze kunnen ook bekeken worden door medewerkers niet-advocaten.

Tenslotte is er ook een handleiding die u hier kan raadplegen. Deze zal binnenkort ook ter beschikking zijn op het publieke luik.

 

Alle hangende dossiers werden in JustRestart geïmporteerd. In de dossiers bevinden zich enkel de algemene gegevens van het dossier en de schuldeisers omdat deze dossiers thans niet digitaal bestaan.

De mogelijkheid bestaat om documenten op te laden, zowel voor de griffiers als voor de schuldbemiddelaars op de tijdslijn van een dossier onder het item ‘documenten van vóór november 2023’.

Alle schuldbemiddelaars hebben op 20 oktober ll. een mail ontvangen van voorzitter Steven Boeckaert waarbij hij o.m. meedeelde dat het nazicht of de overdracht naar JustRestart van de gegevens (schuldeisers, schuldenaar, derde-schuldenaar) uit lopende CSR-dossiers correct is gebeurd, een taak is voor de schuldbemiddelaar.

De voorzitter vraagt dat elke schuldbemiddelaar  dit nazicht zou doen de eerste maal dat een lopend CSR-dossier na 2 november 2023 door zijn of haar handen gaat. Dit kan het geval zijn bij de redactie van het jaarverslag, het neerleggen van een verzoek tot homologatie of eindverslag of, nog, het neerleggen van een verzoekschrift om de zaak te fixeren op een openbare zitting of zitting in raadkamer.

In de uitzonderlijke situatie dat het lopend CSR-dossier na 2 november 2023 voor de eerste keer wordt opgeroepen op initiatief van een andere partij (bijvoorbeeld vraag tot vervanging of verzoek tot vrijwillig einde uitgaande van de schuldenaar of een verzoek tot herroeping uitgaande van een schuldeiser) zal de rechtbank de schuldbemiddelaar een seintje geven met de vraag om dit nazicht te willen doen.

U kan met al uw vragen terecht op de helpdesk van JustRestart op het e-mailadres support@justrestart.be

Veel succes gewenst met het gebruik van JustRestart!

Inkomensgrenzen Juridische Tweedelijnsbijstand

In bijlage kunnen jullie de nieuwe inkomstengrenzen tweedelijnsbijstand vanaf 01/11/2023 terugvinden.

 

Afspraken met jeugdrechters

Op 19.10.2023 was er een overleg met de jeugdrechters en werd verzocht om volgende afspraken onder de aandacht te brengen:

  • Advocaten die de opleiding bijzonder jeugdrecht volgen en een kijkstage moeten doen, dienen hun vraag tot het volgen van deze stage uitdrukkelijk te richten aan het functioneel e-mailadres: OVL.REA.DE.jeugd@just.fgov.be.
  • Beschikkingen en vonnissen dienen steeds goed nagelezen te worden én de data van een volgende voorleiding goed noteren in de agenda’s zodat er steeds iemand aanwezig is.
  • Uurblokken respecteren: Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn aan het begin van de uurblok. Ben je niet tijdig aanwezig, dan zal je  achteraan moeten aansluiten.
  • Graag steeds tijdig reageren op mails voor oproepingen / voorleidingen en indien je zelf niet kan aanwezig zijn, meedelen wie loco zal verschijnen.
  • Indien er een out-of-office staat ingesteld  op je mailbox, moet je zelf NIET in vervanging te voorzien. In dat geval zal de permanentiedienst gebeld worden door de griffie van de Jeugdrechtbank (dit om te vermijden dat er 2 advocaten aanwezig zijn in eenzelfde dossier).

Mochten er hierover vragen zijn, kan je steeds contact opnemen met mr. Julie Gaudissabois, verantwoordelijke jeugd en salduz of een e-mail sturen naar jeugd@baliedendermonde.be.

Gedenkboek 120 jaar balie: aankoop mogelijk op baliesecretariaat

Het gedenkboek kan worden aangekocht op het baliesecretariaat aan € 35 (betaling met kaart graag).  Diegenen die hadden vooringetekend hoeven slechts € 20 te betalen.

Balie Dendermonde logo