Tag archieven: 2023-24

Inkomensgrenzen vanaf 01/05/2024

Als bijlage de aangepaste inkomensgrenzen vanaf 01/05/2024.

Bracke, Coppens & Beldé

Bracke, Coppens & Beldé heeft een openstaande vacature voor een advocaat-stagiair(e).
Meer informatie vinden jullie hier.

Nr. 5 – Over plaatsvervangende magistraten en de ijdelheid van advocaten

Iedereen van onze balie zal ondertussen wel al weten dat wij hier koele minnaars zijn van het wettelijk systeem van plaatsvervangende magistraten, dat o.a. door auteur Jo STEVENS als “verwerpelijk” wordt bestempeld omwille van de verwarring die daardoor gecreëerd wordt tussen advocaten en rechters, die elk een eigen en fundamenteel verschillende rol hebben binnen ons […]

Lees verder

Nr. 4 – Codex deontologie voor Advocaten: gecoördineerde versie op www.baliedendermonde.be

Binnen welk kader een advocaat zijn/haar beroep uitoefent, wordt grotendeels bepaald door de deontologische regels.

Het gros van deze regels wordt door de Orde van Vlaamse balies bepaald, doch hier en daar zijn ook nog wat lokale reglementen van toepassing (zoals de organisatie van de balie, ereloonbetwistingen, …).

Lees hier meer.

Lees verder

Centraal Inschrijvingsregister: bevestigen van het dossier is belangrijk

Sinds 18 maart 2024 kunnen kandidaat-huurders voor een sociale woning zich online inschrijven via één centraal inschrijvingsregister. Ook het inschrijvingsdossier inkijken en aanpassen, kan dan online. U vindt algemene informatie hierover en instructievideo’s op de andere webpagina’s onder www.vlaanderen.be/sociaalhuren.

Lees verder

JustRestart: handleiding

Zoals jullie weten is op 2/11/2023 het digitaal platform ‘JustRestart’ in werking getreden.

 

Het gevolg hiervan is dat advocaten enkel en alleen nog via dit platform een verzoekschrift kunnen indienen voor hun cliënt om toegelaten te worden tot de procedure CSR.

 

Dit moet gebeuren via het publieke luik: https://www.regsol.be/ (Centrale Registers voor Solvabiliteit en Collectieve Schuldenregeling).

 

Je kan hier een handleiding vinden die een handvat kan biedt voor het indienen van een verzoekschrift collectieve schuldenregeling sinds de lancering van JustRestart.

 

Deze handleiding werd ontwikkeld binnen de raad van bestuur van VVAS en is gebaseerd op (eerste) ervaringen.

Opgave bankrekeningnummer voor de uitbetaling van de vergoedingen juridische tweedelijnsbijstand

De uitbetaling 2024  aan de advocaten in de dossiers juridische tweedelijnsbijstand zal gebeuren op het rekeningnummer gekend in onze advocatendatabase.

 

Bij het ontbreken van dit rekeningnummer zal het bedrag doorgestort worden aan de balie, met mogelijks vertraagde uitbetaling tot gevolg.

 

Vandaar de oproep om uw rekeningnummer* op te geven (of te wijzigen) via my.advocaat.be (mijn profiel) tweedelijnsbijstand standaard aanvinken.

 

Er zal dus nog niet gewerkt worden met het rekeningnummer opgegeven door de advocaat in het dossier zelf, dit is trouwens ook nog geen verplicht veld.

 

De exacte datum van de uitbetaling is nog niet gekend, en zal later gecommuniceerd worden.

* Dit rekeningnummer kan hetzelfde zijn als uw advocatenrekeningnummer. In dat geval kan u onder één rekeningnummer zowel advocatenrekening en tweedelijnsbijstand (standaard) aanvinken.

Nr. 3 – Kan een advocaat informatie die in de media is verschenen over een behandelde zaak zomaar op zijn/haar website publiceren?

Deze vraag kreeg de stafhouder van een (gewezen) cliënt die op de website van zijn advocaat nog steeds krantenartikelen en filmpjes van een zaak die jaren geleden door deze advocaat werd behandeld, zag staan.

De stafhouder won advies in bij de OVB waar een klaar en duidelijk antwoord werd gegeven op volgende vragen:
• Heeft de betrokken cliënt een recht op gegevenswissing? JA, in bepaalde omstandigheden
• Was de originele gegevensverwerking rechtmatig? NEEN
• Komt de advocaat tekort in zijn deontologische verplichtingen? JA

Te onthouden in deze is:
1. Niet alleen zijn er mogelijks GDPR bezwaren bij publicatie van gegevens van cliënten. Als advocaat moet je immers telkens zelf nagaan of je op een rechtmatige wijze persoonsgegevens verwerkt.
Het feit dat die informatie op sites van bv. kranten, regionale zender, … wél nog beschikbaar is, doet hier niets van af.

2. Daarenboven is er ook de deontologische regel van art. 86 CDA: enkel met toestemming kan de naam van de cliënt worden vermeld in publiciteit.

Het volledige advies kan je hier raadplegen.
Interessante en duidelijke lectuur!

BJB Aalst: bjb-dossier zoekt advocaat

Jullie kunnen hier de oproep om advocaten te mobiliseren voor BJB vinden van mr. Kristof Callebaut, regiovoorzitter van het BJB te Aalst.

Lees verder

Tableau van de orde van advocaten te Dendermonde: gerechtelijk jaar 2023-2024

Het balieboekje werd vervangen door het Tableau in de vorm van een affiche.

Het Tableau voor het gerechtelijk jaar 2023-2024 is beschikbaar en ligt ter beschikking in het koffiekot en het baliesecretariaat.

Alle actuele info over advocaten of rechtbanken is online te vinden (www.advocaat.be, https://www.ordevanvlaamsebalies.be/nl, https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl, … )
Info over onze balie is te vinden op www.baliedendermonde.be !

Nr. 2 – Over optreden en pleiten als advocaat of niet, en over strijdige belangen

Jullie kunnen hier het deo-weetje, over optreden en pleiten als advocaat of niet, en over strijdige belangen, vinden van mr. Alain Légat van de commissie deontologie terugvinden.

Lees verder
Balie Dendermonde logo